Cập nhật tiến độ dự án Hateco Palza đến ngày 27/9/2017

Tiến độ công trình Hateco Plaza đến 27/9/2017 đáp ứng được tiến độ của chủ đầu tư.
Cụ thể:

– Hầm B1: đã thi công xong công tác bê tông dầm sàn.
– Hầm B2:
+ Đào và vận chuyển đất: xong.
+ Công tác bê tông: xong bê tông dầm sàn phân đoạn B2-1.
+ Công tác cốp pha, cốt thép B2-2 đạt 90%.
+ Công tác cốp pha, cốt thép B2-3 đạt 40%.
+ Công tác cốp pha, cốt thép B2-4 đạt 30%.
Một số hình ảnh tại công trường 
Chuẩn bị thi công cột hầm B1
Lỗ mở thi công đào đất
Mặt bằng tầng hầm B1
Thi công cốp pha
Thi công cốt thép

Bài viết khác