Cập nhật tiến độ dự án Hateco Palza đến ngày 7/8/2017

Tiến độ công trình Hateco Plaza đến 07/08/2017 đáp ứng được tiến độ của chủ đầu tư.
Cụ thể:
– Đã thi công xong bê tông dầm sàn T1-1, dầm sàn T1-2 cos -1.05.
– Công tác cốp pha, cốt thép T1-2 cos 0.00 đạt 95%.
– Công tác cốp pha, cốt thép T1-3 đạt 80%.

Một số hình ảnh công trình

 

Bài viết khác