Danh mục: Tổng quan công ty

Tuyển dụng

CONINCO 3C tuyển dụng: 1. Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư tư vấn giám sát hiện trường. 2. Số lượng:

Lịch sử công ty

Công ty Cổ phần CONINCO 3C được hình thành và phát triển từ nền tảng là Trung tâm Quản lý

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị: Ông Trần Việt Cường: Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc Ông Ngô Kỷ Dương:  Thành viên HĐQT-