Danh mục: Giới thiệu

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị: Ông Trần Việt Cường: Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc Ông Ngô Kỷ Dương:  Thành viên HĐQT-

Lịch sử công ty

Công ty Cổ phần CONINCO 3C được hình thành và phát triển từ nền tảng là Trung tâm Quản lý