CONINCO 3C chúc mừng sinh nhật đồng chí Đinh Đức Thiện ngày 14/07

CONINCO 3C chúc mừng sinh nhật đồng chí Đinh Đức Thiện ngày 14/07.

Đồng chí Đinh Đức Thiện hiện là cán bộ giám sát hiện trường thuộc Trung tâm dự án 1 (T.DA 1)
Chúc đồng chí Đinh Đức Thiện luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Bài viết khác