CONINCO 3C chúc mừng sinh nhật đồng chí Lê Đình Dũng ngày 06/07

CONINCO 3C chúc mừng sinh nhật đồng chí Lê Đình Dũng ngày 06/07.

Đồng chí Lê Đình Dũng hiện là cán bộ giám sát hiện trường thuộc Trung tâm dự án 3 (T.DA 3)
Chúc đồng chí Lê Đình Dũng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Bài viết khác