CONINCO 3C chúc mừng sinh nhật đồng chí Nguyễn Xuân Hùng ngày 05/07

CONINCO 3C chúc mừng sinh nhật đồng chí Nguyễn Xuân Hùng ngày 05/07.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng hiện là cán bộ giám sát hiện trường thuộc Trung tâm dự án 3 (T.DA 3)
Chúc đồng chí Nguyễn Xuân Hùng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Bài viết khác