CONINCO 3C họp giao ban tháng 06/2018

Sáng 06/06/2018, tại phòng họp Công ty, CONINCO 3C đã có buổi họp giao ban tháng 06/2018

Thành phần bao gồm: Ban lãnh đạo cùng đại diện các Trung tâm, phòng ban trong Công ty.

Cũng trong buổi họp, Tổng giám đốc Trần Việt Cường đã trao quyết định Giám đốc trung tâm thiết kế cho đồng chí Trần Duy Tuyến.

Một số hình ảnh tại buổi họp:

 

Tổng giám đốc Trần Việt Cường đã trao quyết định Giám đốc trung tâm thiết kế (T.TK) cho đồng chí Trần Duy Tuyến

Bài viết khác