Nhà  ở chung cư cao tầng ô đất No16 Khu đô thị Sài Đồng

  • “Nhà  ở chung cư cao tầng ô đất No16” .Chủ đầu tư ” Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hà Nội”. Công trình bao gồm 5 tháp  No16.1; No16.2; N016.3; No16.4,5.Chiều cao tầng gồm 15 tầng nổi và 01 tầng hầm. Các tháp liên kết với nhau bằng sàn tầng hầm B1 và khu landscape bao quanh các tòa.
  •   Tính đến ngày 18/12/2018 dự án  “Nhà ở chung cư cao tầng ô đất No16”  đạt tiến độ theo yêu cầu chủ đầu tư.
        Cụ thể như sau:
  1. Thi công sàn tầng 1 đạt 15%
  2. Thi công sàn hầm B1 trong tháp  đạt 75%; Ngoài tháp đạt 10%.
  3. Thi công đài giằng giằng trong và ngoài tháp đạt 70%
  4. Một số hình ảnh công trường đính kèm

Một số hình ảnh tại công trường

Bài viết khác