Nhà ở để bán cho cán bộ, chiến sỹ công an thành phố Hà Nội và các đối tượng khác, Khu đô thị Bắc Đại Kim mở rộng, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Đến 22/4/2019, dự án: Nhà ở để bán cho cán bộ, chiến sỹ công an thành phố Hà Nội và các đối tượng khác, Khu đô thị Bắc Đại Kim mở rộng, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội đạt tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
– Nhà 15BT: xong thân thô bàn giao các chủ hộ
– Nhà 12BT: đang hoàn thiện xây trát
– Hạ tầng, cảnh quan: đang triển khai lát hè 15BT, trồng cỏ lạc, thi công tiểu cảnh
Một số hình ảnh tại công trường 

Bài viết khác