Nhà ở để bán cho cán bộ, chiến sỹ công an thành phố Hà Nội và các đối tượng khác, Khu đô thị Bắc Đại Kim mở rộng, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Đến 16/05/2019, dự án: Nhà ở để bán cho cán bộ, chiến sỹ công an thành phố Hà Nội và các đối tượng khác, Khu đô thị Bắc Đại Kim mở rộng, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội đạt tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
– Nhà 15BT đã bàn giao các chủ hộ
– Nhà 12BT thi công xong xây trát, đang triển khai lắp cửa
– Hạ tầng: lát xong hè 15BT, đang thi công hè 12BT
– Cây xanh, cảnh quan: đã trồng cây hè 15BT, đắp đồi – lát đá khu 13CX
Một số hình ảnh tại công trường 

Bài viết khác