Nhà ở để bán cho cán bộ, chiến sỹ công an thành phố Hà Nội và các đối tượng khác, Khu đô thị Bắc Đại Kim mở rộng, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Đến 12/12/2018, dự án: Nhà ở để bán cho cán bộ, chiến sỹ công an thành phố Hà Nội và các đối tượng khác, Khu đô thị Bắc Đại Kim mở rộng, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội đạt tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

  • Nhà 15BT: Hiện nay đã thi công xong phần kết cấu thân thô, đang hoàn thiện công tác xây và cầu thang bộ
  • Nhà 12BT: Đã đổ bê tông mái 4/12 căn, chuẩn bị xây tường bao
  • Hạ tầng kỹ thuật: Đang thi công base B tuyến 2, 3, 5, 6

Một số hình ảnh tại công trường 

Bài viết khác