Dự án: Diamond Flower Tower

CONINCO 3C: Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị XDCT
Công trình: Trung tâm thương mại- Dịch vụ công cộng và nhà ở-Diamond Flower Tower
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội

Phối cảnh công trình

 
Hiện trạng công trình đang thi công
Công trình đang thi công đến tầng 22