Dự án: Khu Du lịch sinh thái biển Hòn Ngang – Bãi Cát Thấm – Khánh Hòa

  • Dự án:Khu Du lịch sinh thái biển Hòn Ngang – Bãi Cát Thấm
  • Địa điểm xây dựng:Thôn Đầm Môn, Xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
  • Chủ đầu tư:Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch T&M Vân Phong
  • Tư vấn giám sát:Công ty Cổ phần CONINCO 3C

Hình ảnh dự án: