Dự án: Khu nhà ở xã hội Phú Lãm – The Vesta

- Chủ Đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát
- Địa điểm xây dựng: Phú Lãm - Hà Đông - Hà Nội
- Đơn vị Tư vấn thiết kế: Công ty Kiến trúc Công trình ACO
- Phạm vi công việc CONINCO 3C: Tư vấn giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình xây dựng

Quy mộ dự án:

  • Dự án có tổng diện tích đất khoảng 44.117,41m2 bao gồm 05 nhóm nhà cao tầng CT1, CT2, CT3, CT4 và CT5 được thiết kế cao 19 tầng + 01 Tầng hầm, Tầng 1 bố trí thương mại dịch vụ, sinh hoạt cộng đồng. Tầng 2 đến tầng 18 là các căn hộ ở diện tích từ 57,53 m2 đến 68,1 m2(tổng số căn hộ là  1.902 căn)
  • Tổng mức đầu tư khoảng :    2.300 tỷ đồng
  • Dân số:    3.909 người

Thời gian khởi công và dự kiến hoàn thành:

  • +Khởi công dự án giai đoạn 1: Quý III năm 2015
  • +Khởi công dự án giai đoạn 2: Quý I năm 2016
  • +Dự kiến hoàn thành giai đoạn 1: Quý II năm 2017
  • +Dự kiến hoàn thiện toàn bộ dự án: Quý III năm 2017