Dự án: Khu Tái định cư CT1

Dự án Khu Tái định cư CT1
Chủ đầu tư: Ban qunar lý dự án Đầu tư phát triển giao thông đô thị Hà Nội
Địa điểm XD: Thành Phố Giao lưu - Huyện Từ Liêm , Tp hà Nội