Dự án: Sakura Tower

Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị: Công ty CP CONINCO 3C
Địa điểm xây dựng: số 47, Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Hùng Tiến Kim Sơn
Quy mô công trình: Công trình cao: 25 tầng + 2 tầng hầm