Dự án: Xây dựng nhà ở cao tầng I1, I2, I3 và văn phòng cho thuê Thành Công 2 – 165 Thái hà

CONINCO 3C: Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị
Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Thái Hà- Tổng Công ty Sông Hồng
Địa điểm xây dựng: 165 Thái hà , quận Đống Đa, Hà Nộ