Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình : Cải tạo chỉnh trang, xây dựng bổ sung phòng học trường Tiểu học Phương Canh – quận Nam Từ Liêm – TP Hà Nội

Địa điểm xây dựng: Phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm
Pham vị công việc CONINCO 3C: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình
Chủ trì: KTS Lê Khắc Thanh