Nhà ở cho công nhân tại thành phố Bắc Ninh

Tên dự án NHÀ Ở CHO CÔNG NHÂN TẠI THÀNH PHỐ BẮC NINH
Địa điểm xây dựng: Xã Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Tập Đoàn DABACO Việt Nam
Tổng số tầng : 20 tầng + 01 tầng lửng và 01 tầng kỹ thuật
Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng : 29.752 m2