Thẩm tra BVTC: Trụ sở làm việc các cơ quan thuộc Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch

Địa điểm xây dựng: Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội
Chủ đầu tư: Văn phòng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Chủ trì: KS Trịnh Minh Đức

Dự án khác
Địa điểm xây dựng: Lô CC, đầu cầu Vĩnh Tuy, quận Long Biên, Tp Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng - INCOMEX
Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần Thiết kế và Đầu tư Xây dựng ADCI
Phạm vi công việc CONINCO 3C: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình.
Chủ trì thẩm tra: KTS Lê Khắc Thanh