Thẩm tra BVTC:Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh miền Trung Tây Nguyên

Công trình do Bộ Thể Thao và Du Lịch làm chủ đầu tư với quy mô cao 11 tầng, diện tịch sàn xây dựng 3.000 m2.
Tổng mức đầu tư: 100 tỷ đồng.
Địa điểm xây dựng: Phường An Hải, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Chủ trì: KS Trịnh Minh Đức