Thẩm tra Dự án Đầu tư Xây dựng công trình: Trung tâm Văn hóa, Thể thao phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Địa điểm xây dựng: Phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội
Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm
Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ thương mại Hà Nội
Phạm vi công việc CONINCO 3C: Tư vấn thẩm tra Dự án đầu tư xây dựng công trình.
Chủ trì thẩm tra: KS Trần Duy Tuyến
Công trình: Trung tâm văn hóa, Thể thao phường Tây Mỗ, quận Nam từ Liêm, Hà Nội bao gồm:
Xây dựng 01 nhà văn hóa, luyện tập cao 2 tầng, diện tích xây dựng khoảng 1.427 m2 và các công trình phụ trợ đồng bộ kèm theo;
Tổng mức đầu tư: 44 tỷ