Thẩm tra Dự án Đầu tư Xây dựng công trình: Xây dựng trường THPT Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Địa điểm xây dựng: Phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội
Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm
Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Vạn Xuân
Phạm vi công việc CONINCO 3C: Tư vấn thẩm tra Dự án đầu tư xây dựng công trình.
Chủ trì thẩm tra: KS Trần Duy Tuyến
Khu đất xây dựng trường học:  11.915,33 m2
Diện tích đất xây dựng công trình:  3.791,1 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng: 8.418,96 m2
Mật độ xây dựng: 31,82 %
Hệ số sử dụng đất: 0,7 lần
Tầng cao trung bình: 03 tầng
Bậc chịu lửa:  bậc 3
Cấp công trình:  cấp 3
Tổng mức đầu tư xây dựng:  122 tỷ