Thẩm tra: Dự toán xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Việt Hưng

Khu đô thị mới Việt Hưng có quy mô 210 hạ do Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị làm Chủ đầu tư. Dự án đượcc xây dựng tại quận Long Biên , Tp Hà Nội.
Phạm vi công việc của CONINCO 3C: Thẩm tra dự toán xây dựng công trình: Cải tạo chỉnh trang tuyến phố Ngô Gia Tự và Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Việt Hưng. Chủ trì: KTS Lê Khắc Thanh

Dự án khác
Địa điểm xây dựng: Lô CC, đầu cầu Vĩnh Tuy, quận Long Biên, Tp Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng - INCOMEX
Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần Thiết kế và Đầu tư Xây dựng ADCI
Phạm vi công việc CONINCO 3C: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình.
Chủ trì thẩm tra: KTS Lê Khắc Thanh