Thẩm tra hồ sơ thiêt kế bản vẽ thi công: Khu ươm tạo Công nghệ – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Khu ươm tạo Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Địa điểm xây dựng: Số 18 – Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Chủ đầu tư: Trung tâm phát triển công nghệ cao
Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty Kiến trúc Việt Nam
Tổng mức đầu tư: 128 tỷ
Phạm vi công việc CONINCO 3C: Tư vấn Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Chủ trì: KTS  Lê Khắc Thanh