Thẩm tra hồ sơ thiêt kế bản vẽ thi công, tổng dự toán công trình:Trung tâm Triển lãm và Trung tâm Thế giới trẻ thơ, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông- Hà Nội

Công trình:Trung tâm Triển lãm và Trung tâm Thế giới trẻ thơ, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông- Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty TSQ Việt Nam
Quy mô công trình cao 4 tầng; Diện tích sàn xây dựng: 32.000 m2
Tổng mức đầu tư: 200 tỷ đồng
Phạm vi công việc CONINCO 3C: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán.
Chủ trì thẩm tra: KTS Lê Khắc Thanh

Dự án khác
Địa điểm xây dựng: Lô CC, đầu cầu Vĩnh Tuy, quận Long Biên, Tp Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng - INCOMEX
Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần Thiết kế và Đầu tư Xây dựng ADCI
Phạm vi công việc CONINCO 3C: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình.
Chủ trì thẩm tra: KTS Lê Khắc Thanh