Thẩm tra hồ sơ thiêt kế bản vẽ thi công, tổng dự toán dự án: Cải tạo, mở rộng Trụ sở Quận ủy – HĐND – UBND quận Ba Đình

Địa điểm xây dựng: số 25, Liễu Giai, quận Ba Đình, Tp Hà Nội
Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án quận Ba Đình
Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần Kiến trúc Tây Hồ
Phạm vi công việc CONINCO 3C: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình.
Chủ trì thẩm tra: KTS Lê Khắc Thanh
Dự án:Cải tạo, mở rộng Trụ sở Quận ủy – HĐND – UBND quận Ba Đình có tổng mức đầu tư khoảng 90 tỷ đồng

 

Dự án khác
Địa điểm xây dựng: Lô CC, đầu cầu Vĩnh Tuy, quận Long Biên, Tp Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng - INCOMEX
Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần Thiết kế và Đầu tư Xây dựng ADCI
Phạm vi công việc CONINCO 3C: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình.
Chủ trì thẩm tra: KTS Lê Khắc Thanh