Thẩm tra hồ sơ thiêt kế bản vẽ thi công, tổng dự toán dự án:Tổ hợp căn hộ và dịch vụ công cộng CT15-Việt Hưng

Dự án: Tổ hợp căn hộ và dịch vụ công cộng CT15-Việt Hưng

Địa điểm xây dựng: Khu Đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội
Chủ đầu tư:
+ Liên danh: Công ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu Khí Việt nam (PVCR) và Công ty Cổ phần Đầu tư NNP (NNP)
Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần Tư vấn INCOMEX (INCOMEX - ICC)
Tổng mức đầu tư: 936 tỷ
Phạm vi công việc CONINCO 3C: Tư vấn Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán
Chủ trì: KTS  Lê Khắc Thanh

Dự án: Tổ hợp căn hộ và dịch vụ công cộng CT15-Việt Hưng bao gồm:

18 nhà vườn 4 tầng  và 03 khối nhà chung cư 18 tầng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ
Dự án khác
Địa điểm xây dựng: Lô CC, đầu cầu Vĩnh Tuy, quận Long Biên, Tp Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng - INCOMEX
Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần Thiết kế và Đầu tư Xây dựng ADCI
Phạm vi công việc CONINCO 3C: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình.
Chủ trì thẩm tra: KTS Lê Khắc Thanh