Thẩm tra hồ sơ thiêt kế bản vẽ thi công, tổng dự toán dự án:Trường THCS và Tiểu học phường Mỹ Đình 1

Thẩm tra hồ sơ thiêt kế bản vẽ thi công,  tổng dự toán dự án:Trường THCS và Tiểu học phường Mỹ Đình 1

Địa điểm xây dựng: Ô đất TH2 Khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội
Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm
Đơn vị thiết kế: Công ty Cổ phần
Phạm vi công việc CONINCO 3C: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công.
Chủ trì thẩm tra: KTS Lê Khắc Thanh