Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Cây xanh, cảnh quan khu đô thị mới Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội

Chủ đầu tư: Ban quản lý Khu đô thị Mỗ Lao
Đơn vị thiết kế: Công ty Cổ phần Công trình Việt Pháp
Tổng mức đầu tư: 17.500.000.000 đồng
Pham vi công việc CONINCO 3C: Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiêt kế bản vẽ thi công và dự toán
Chủ trì: KTS Lê Khắc Thanh