Thẩm tra hồ sơ thiêt kế bản vẽ thi công và dự toán: Tòa nhà Đa năng – Viện địa chất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

Tòa nhà Đa năng thuộc dự án: Đầu tư thí điểm phát triển và hiện đại hóa Viện Địa chất

( Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
Địa điểm xây dựng: Số 84 , phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
Chủ đầu tư: Viện địa chất
Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần Tư vấn XDCN và Đô thị Việt Nam (VCC)
Tổng mức đầu tư: 50 tỷ
Phạm vi công việc CONINCO 3C: Tư vấn Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Chủ trì: KTS  Lê Khắc Thanh