Thẩm tra hơ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: Trường THCS Điện Biên- Quán Thánh

Dự án : Trường THCS Điện Biên - Quán Thánh
Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án quận Ba Đình
Địa điểm xây dựng: Số 67B, Phố Cửa Bắc, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Tp Hà Nội
Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Việt Nam (CIC)
Tổng mức đầu tư: 52.3 tỷ
Phạm vi công việc CONINCO 3C: Tư vấn Thẩm tra hố sơ Thiết kế bản vẽ Thi công và dự toán
Chủ trì: KTS Lê Khắc Thanh

Dự án khác
Địa điểm xây dựng: Lô CC, đầu cầu Vĩnh Tuy, quận Long Biên, Tp Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng - INCOMEX
Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần Thiết kế và Đầu tư Xây dựng ADCI
Phạm vi công việc CONINCO 3C: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình.
Chủ trì thẩm tra: KTS Lê Khắc Thanh