Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công: Xây dựng trường tiểu học khu TH/G.2, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội.

Tên công trình: Xây dựng trường tiểu học khu TH/G.2, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội.

Địa điểm: Phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội

Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng quận Long Biên

Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần tư vấn Quy hoạch Kiến trúc Việt Nam

Tổng mức đầu tư: 77 tỷ

Chủ trì thẩm tra: KTS Lê Khắc Thanh \ \

Dự án khác
Địa điểm xây dựng: Lô CC, đầu cầu Vĩnh Tuy, quận Long Biên, Tp Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng - INCOMEX
Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần Thiết kế và Đầu tư Xây dựng ADCI
Phạm vi công việc CONINCO 3C: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình.
Chủ trì thẩm tra: KTS Lê Khắc Thanh