Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công công trình: Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc (TSQ Galaxy 1)

Địa điểm xây dựng: Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Toàn cầu GTC
Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Anh Linh
Phạm vi công việc CONINCO 3C: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình.
Chủ trì thẩm tra: KTS Lê Khắc Thanh
 
Dự án khác
Địa điểm xây dựng: Lô CC, đầu cầu Vĩnh Tuy, quận Long Biên, Tp Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng - INCOMEX
Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần Thiết kế và Đầu tư Xây dựng ADCI
Phạm vi công việc CONINCO 3C: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình.
Chủ trì thẩm tra: KTS Lê Khắc Thanh
Địa điểm xây dựng: Số 35 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội
Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xây dựng công trình tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh
Đơn vị tư vấn thiết kế: Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC)
Phạm vi công việc CONINCO 3C: Tư vấn thẩm tra Dự án đầu tư xây dựng công trình.
Chủ trì thẩm tra: KTS Lê Khắc Thanh