Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công công trình: Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc (TSQ Galaxy 1)

Địa điểm xây dựng: Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Toàn cầu GTC
Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Anh Linh
Phạm vi công việc CONINCO 3C: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình.
Chủ trì thẩm tra: KTS Lê Khắc Thanh