Thẩm tra TKCS, TKBVTC dự án: Tòa nhà thương mại, dịch vụ, văn phòng và chung cư để bán – Đường Huyền Quang, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

  • Dự án: Tòa nhà thương mại, dịch vụ, văn phòng và chung cư để bán
  • Địa điểm xây dựng: Đường Huyền Quang, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập Đoàn DABACO Việt Nam.
  • Tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần kiến trúc HighEnd.
  • Quy mô dự án:

+ Diện tích lô đất: 4.108,9 m2.

+ Diện tích xây dựng: 2.405 m2

+ Tầng cao công trình: 30 tầng + 1 tầng kỹ thuật và 1 tầng hầm

+ Hệ số sử dụng đất: 12.8%

+ Cấp công trinh: Cấp 1.

+ Bậc chịu lửa công trình: bậc.

  • Chủ trì thẩm tra: KS Trần Duy Tuyến

Hình ảnh dự án: