Tư vấn quản lý dự án: Đầu tư xây dựng khách sạn Eden Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Quang Nguyễn.
Địa điểm xây dựng: Số 5 Duy Tân, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.
Phạm vi công việc CONINNO 3C: Tư vấn quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình.
Giám đốc dự án: KS Trinh Minh Đức

– Diện tích lô đất:  40.000 m2.
– Quy mô công trình: Cao 6 tầng, 150 phòng, bể bơi và dịch vụ , kỹ thuật đồng bộ kèm theo.
– Tổng mức đầu tư: 140 tỷ.

Dự án khác

Dự án: Nâng cấp Trụ sở UBND xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Tp Hà Nội có diện tích rộng 2 ha. Dự án bao gồm cải tạo chỉnh tranh các công trình hiện có và xây dựng mới 01 nhà làm việc 2 tầng.
Phạm vi công việc CONINCO 3C: Đo đạc tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và khoan khảo sát địa chất phục vụ thiết kế bản vẽ thi công công trình nhà làm việc 2 tầng.

Dự án xây dựng hệ thống mỏ kè và cải tạo nâng cấp đường cứu hộ PCLB tuyến đe biển huyện Giao Thủy thuộc dự án: Xử lý khẩn cấp đê kè Công Đoàn- Đồng Hiệu đoạn K28+000 và 8 mỏ kè Đông cống Thanh Niên thuộc tuyến đê biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Chủ đầu tư: Ban quản lý XD Nông Nghiệp và PTNT Nam Định
Chủ trì: KS Lê Minh Sỹ