Tiến độ dự án: An Bình City đến 10/01/2017

Ngày 10/01/2017, Dự án An Bình city đã đạt tiến độ của chủ đầu tư. Hình ảnh cụ thể như sau

Bài viết khác