Tiến độ dự án: Chung cư Bách Việt Areca Garden – Bắc Giang đến 28/04/2018

Đến 28/042018 dự án: Chung cư Bách Việt Areca Garden – Bắc Giang đạt tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

Cụ thể:

  • Chuẩn bị thi công đổ bê tông dầm sàn tầng 2 và đường dốc từ tấng 1 lên tầng 2.
  • Tiến độ thực tế đang đạt yêu cầu và nhanh hơn tiến độ dự kiến 6 ngày.

Một số hình ảnh công trường:

Ảnh: Bùi Hoàng Sơn Anh

Bài viết khác