Tiến độ dự án: Cải tạo nâng cấp mở rộng Trung tâm kinh doanh đồng bộ – Tòa nhà Toyota Mỹ Đình đến 06/12/2018

Đến 06/12/2018, Tiến độ dự án: Cải tạo nâng cấp mở rộng Trung tâm kinh doanh đồng bộ – Tòa nhà Toyota Mỹ Đình đạt tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư.
Tiến độ dự án:
– Đã thi công xong phần thân thô ngày 03/11/2018.
– Theo tiến độ duyệt ngày 05/12/2018 là kết thúc gói thầu XL.04-Thi công phần thân thô và hoàn thiện nhưng hiện tại nhiều công việc vẫn chưa hoàn thành.
– Gói thầu XL.05 – Thi công lắp đặt nhôm kính và tấm ốp công trình chuẩn bị triển khai.
Một số ảnh tại công trường

Bài viết khác