Tiến độ dự án: Cải tạo nâng cấp mở rộng Trung tâm kinh doanh đồng bộ – Tòa nhà Toyota Mỹ Đình đến 16/06/2018

Đến 16/06/2018, Tiến độ dự án: Cải tạo nâng cấp mở rộng Trung tâm kinh doanh đồng bộ – Tòa nhà Toyota Mỹ Đình đạt tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Cụ thể: Công trình đã thi công xong dầm sàn tầng 7.

Một số hình ảnh công trường:

 

 Ảnh: Nguyễn Văn Phú.

Bài viết khác