Tiến độ dự án: Chung cư Bách Việt Areca Garden – Bắc Giang đến 03/06/2019

Đến 03/06/2019 dự án: Chung cư Bách Việt Areca Garden – Bắc Giang đạt tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

Cụ thể:

1. Đã bàn giao xong đến tầng 9 (9/22) tầng.

2. Đang sơn màu ngoài nhà. Và thi công cảnh quan ngoài nhà.
3. Đã kiểm định xong thang máy và đi vào hoạt động.
Dự kiến 15/06 chạy thử liên động.
Một số hình ảnh tại công trường

Bài viết khác