Tiến độ dự án: Chung cư Bách Việt Areca Garden – Bắc Giang đến 08/08/2018

Đến 08/08/2018 dự án: Chung cư Bách Việt Areca Garden – Bắc Giang đạt tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

Cụ thể:

1. Phần thân thô: Đã thi công hết sàn tầng 9. Tiến độ trung bình 7 ngày/ sàn, đạt yêu cầu. Dự kiến kết thúc phần thô vào giữa tháng 11/2018.
2. Phần xây thô: Đã thi công xong Tầng 1 đến hết tầng 4. Tiến độ đạt yêu cầu.
Một số hình ảnh công trường

Bài viết khác