Tiến độ dự án: Chung cư Bách Việt Areca Garden – Bắc Giang đến 16/04/2019

Đến 16/04/2019 dự án: Chung cư Bách Việt Areca Garden – Bắc Giang đạt tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

Cụ thể:

1. Đã xong sơn lót mặt ngoài.
2. Đã xong 2 bể ngầm ngoài nhà.
3. Đã thi công xong ốp lát các tầng.
4. Các công việc đều đạt tiến độ đề ra.
5. Dự kiến 30/5/19 chạy thử liên động.
Một số hình ảnh tại công trường

Bài viết khác