Tiến độ dự án: Chung cư Bách Việt Areca Garden – Bắc Giang đến 17/09/2018

Đến 17/09/2018 dự án: Chung cư Bách Việt Areca Garden – Bắc Giang đạt tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

Cụ thể:

Tiến độ phần thô và hoàn thiện đang đạt theo tiến độ phê duyệt.

1. Phần kết cấu: Đã thi công xong 15/22 tầng, dự kiến cất nóc vào 20/11/18.
2. Phần xây tường đã thi công đến tầng 10.
3. Trát trong đã thi công đến tầng 6.
4. Trát ngoài đã xong Tầng 1 đến hết tầng 4.
5. Phần ME: Đã thi công đến tầng 8.
6. Phần Pccc đã thi công đến tầng 4.
7. Thi công tầng mẫu (tầng 4) và căn mẫu đã xong 90%.

Bài viết khác