Tiến độ dự án: D2 Giảng Võ đến 13/01/2015

Đến 13/01/2015, dự án: D2 Giảng Võ đạt tiến độ theo yêu cầu của Chủ Đầu tư
Cụ thể
:
+) Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 05 tầng thương mại.

+) Hoàn thành và bàn giao căn hộ tái định cư.
+) Căn hộ kinh doanh đạt 80% khối lượng công việc hoàn thành.

Một số hình ảnh công trình:

Photo by: Nguyễn Quang Hưng.

Bài viết khác