Tiến độ dự án: D2 Giảng Võ đến 14/12/2014

Đến 14/12/2014, dự án: D2 Giảng Võ đạt tiến độ theo yêu cầu của Chủ Đầu tư

Dự án đã cơ bàn hoàn thành và bàn giao từ taanfg1 đến tầng 11.
Tầng 12 trở lên đang gấp rút hoàn thiện, dự kiến bàn giao toàn bộ trước tết âm lịch 2015.
 
Một số hình ảnh công trình:
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Photo by: Nguyễn Quang Hưng

Bài viết khác