Tiến độ dự án: D2 Giảng Võ đến 30/09/2014

Đến 30/09/2014, Tiến độ dự án: D2 Giảng Võ đạt tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
Hiện công trình đang triển khai bàn giao các ô thuộc tầng 1 và tầng 5
Dự kiến bàn giao các căn tái định cư và đưa 05 tầng thương mại vào hoạt động vào tháng 10/2014.

Một số hình ảnh công trường:

Photo by: Nguyễn Quang Hưng.

Bài viết khác