Tiến độ dự án Dabaco Lý Thái Tổ Bắc Ninh đến ngày 4/5/2019

Tổng Quan dự án

– Tên dự án: Dabaco Lý Thái Tổ

– Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco

– Vị trí: đường Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh

– Tổng diện tích: khoảng 6025 m2

– Diện tích cây xanh: 1147 m2

– Diện tích xây dựng: 3227,5 m2

– Mật độ xây dựng: 53, 56 %

– Hình thức sở hữu: giấy chứng nhận sở hữu đất lâu dài

Ngày 26/04/2019, Tiến độ Dự án:Dabaco Lý Thái Tổ Bắc Ninh đạt tiến độ của chủ đầu tư.

– Đang thi công cọc khoan nhồi đại trà.
– Tỷ lệ thực hiện: 169/244 cọc.
Một số hình ảnh tại công trường 

Bài viết khác