Tiến độ dự án: Diamond Flower Tower đến 03/06/2014

Đến 03/06/2014, dự án: Diamond Flower Tower đạt tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư

– Hiện công trường đang thi công:
– Cáp dự ứng lực đến hết tầng 33. Dự kiến hoàn thành bê tông cốt thép dầm sàn tầng 34 vào ngày 05/06/2014.
– Cất nóc bê tông cốt thép trong tháng 06/2014. Bắt đầu triển khai thi công mái thép tiền chế.
– Xây thô tường đến tầng 26, trát tường đến tầng 24, láng nền đến tầng 21.
– Thi công M&E căn hộ đến tầng 24.
– Thi công lắp dựng tường kính đến tầng 19.
– Hoàn thiện căn hộ mẫu tại tầng 16.
 
 
Một số hình ảnh công trường:
Công trình đang thi công đến tầng 33

Công tác thi công cốt thép và dải cáp dự ứng lực

 
 
 
Xây thô tường đến tầng 26, trát tường đến tầng 24, láng nền đến tầng 21
 
Thi công trần thạch cao
 
Thi công M&E căn hộ đến tầng 24
 
Thi công lắp dựng tường kính đến tầng 19
Photo by: Hoàng Anh Quân

Bài viết khác